Här vill vi dela med oss till dig av olika sanna berättelser som besökare delgett oss.